Informatieplicht voor bedrijven

Bedrijven zijn verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Lees hier verder om op de hoogte te zijn!

Dat alle traditionele verlichting vervangen moet worden door led, staat op iedere erkende maatregellijst. De bedrijven waar dit bij van toepassing is, hadden allang actie moeten ondernemen. Maar bij veel bedrijven is dit nog niet gebeurd.

Het activiteitenbesluit milieubeheer heeft meer dan 100.000 bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook doordat er een informatieplicht komt, wordt de handhaving van de wet een stuk vergemakkelijkt. Volgens de RVO heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de led-branche. Het is namelijk zo dat bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen er niet meer onderuit komen om hun traditionele verlichting te vervangen voor led verlichting.

Wat kan een bedrijf er aan doen?

Wanneer een bedrijf dus een wettelijke energiebesparingsplicht heeft, moeten zij dit rapporteren. Er moet altijd gerapporteerd worden, of je nou wel of geen maatregelen hebt getroffen. Uiteraard is het verstandig om de led verlichting alsnog te installeren, wanneer je geen maatregelen hebt getroffen.

Hoe is dit alles tot stand gekomen?

In 2013 werd in het kader van duurzame groei, het Energieakkoord getekend. In het Energieakkoord spraken 40 publieke en private organisaties af om in een tijdsbestek van 7 jaar 100 Petajoule extra energie te besparen. Ook werd dit verder uitgewerkt naar verschillende doelgroepen. Dit houdt in dat er een inschatting gemaakt is dat wanneer de energiebesparingsplicht wordt nageleefd er zo'n 16 Petajoule opgeleverd kan worden.

Geldt dit ook voor jouw bedrijf?

Wanneer jouw bedrijf meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas-equivalent per jaar verbruik, dan moet jouw bedrijf voldoen aan de energiebesparingsplicht. Uiteindelijk betekent dit dat meer dan 100.000 bedrijven en instellingen aan de informatieplicht moeten voldoen.

Erkende Maatregelenlijsten per bedrijfstak

Voor de bedrijven en instellingen die onder het energiebesparingsplicht vallen zijn Erkende Maatregelenlijsten gemaakt per bedrijfstak. Er zijn in totaal 19 Erkende Maatregelenlijsten gemaakt. Je moet hierbij denken aan generieke bedrijfstakken. De generieke bedrijfstakken zijn bijvoorbeeld kantoren, bedrijfshallen, autoschadeherstelbedrijven, drukkerijen, hotels en restaurants. Met deze maatregelen kunnen bedrijven en instellingen voldoen aan hun wettelijke energiebesparingsplicht. Er zullen veel bedrijven en instellingen zijn die dit al gedaan hebben, door bijvoorbeeld led verlichting toe te passen. Maar er zijn ook erg veel die dit nog niet hebben gedaan.

Welke maatregelen kunnen er genomen worden?

De Erkende Maatregelenlijsten zijn zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft investeringen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Dit zorgt ervoor dat het financieel verantwoord wordt om ze uit te voeren. Het kunnen acties zijn zoals het plaatsen van HR++-glas, isolatie of led verlichting.

Wat is er nu dan veranderd?

De informatieplicht is eigenlijk het grootste wat er is veranderd. Bedrijven zijn dus verplicht om te rapporteren wat ze gedaan hebben of juist nog niet gedaan hebben. Zo kan het bevoegd gezag de taak beter uitvoeren.

Jouw verlichtingen vervangen voor led verlichting?

Heb je jouw verlichting ook nog niet vervangen voor led verlichting? Neem dan contact met ons op. Wij voorzien je graag van het beste advies en nemen graag het gehele installatietraject uit handen. Maak hier snel een afspraak met één van onze adviseurs:

Afspraak maken

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
16/10/2020