Wet- en Regelgeving

De Europese Unie wil het Europese elektriciteitsverbruik verminderen als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. De Europese Commissie heeft overeenstemming bereikt over strengere eisen wat betreft energie-efficiëntie:

 • Gasontladingslampen mogen sinds 1 januari 2019 niet meer verhandeld worden.
 • Tl-lampen, waaronder de T-8 tl-buizen in de maten 60, 120 en 150 cm, mogen vanaf 1 september 2021 niet meer geproduceerd of geïmporteerd worden. Vanaf 1 september 2023 geldt er een verkoopverbod.
 • Halogeenlampen met fitting G9, G4, GY6.35 mogen vanaf 1 september 2018 niet meer geproduceerd of geïmporteerd worden. Vanaf 1 september 2023 geldt er een verkoopverbod.

NEN-normering werkplekverlichting

De Europese Unie heeft in de NEN-EN 12464-1:2011 per werkruimte vastgesteld welke luxwaarden als norm gelden. Eén lux staat gelijk aan één lumen per vierkante meter. Het toepassen van deze norm zorgt voor optimaal comfort en een betere lichtprestatie.

Voor ruimtes in kantoorpanden zijn de volgende luxwaarden de norm:

 • Kantoorruimte 500
 • Vergaderruimte 500
 • Gang 200
 • Receptie 300
 • Archief 200
 • Kantine 200

Voor bedrijfshallen en industrieruimtes gelden de volgende luxwaarden

 • Opslag- en voorraad 100
 • Gangpad 150
 • Expeditie en verpakkingsruimte 300
 • Assemblage 300
 • Galvaniseren en lassen 300
 • Machinewerk 300-500
 • Spuiten 750

Goed verlichte ruimtes verhogen het welzijn en de prestaties van jouw medewerkers. Voldoe je niet aan de normen voor de luxwaarden, dan kan dat bij incidenten problemen opleveren met bijvoorbeeld de arbodienst, de inspectie of de verzekeringsmaatschappij.

Arbobesluit over verlichting

Ook in het Arbobesluit (onderdeel van de Arbowet) staan regels over verlichting op de werkvloer. Je bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Wat betreft verlichting gelden de volgende regels:

 • Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
 • Op arbeidsplaatsen komt (voor zover mogelijk) voldoende daglicht binnen en er zijn genoeg voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig
 • De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht, dat gevaar voor ongevallen wordt voorkomen
 • De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming voor de veiligheids- en gezondheidssignalering niet wijzigen of beïnvloeden

Ledverlichting is veilig, de kleur beïnvloedt de waarneming niet en het geeft veel minder warmte af dan conventionele verlichting.

Energiebesparingsplicht

Met de Energiebesparingsplicht wil de Nederlandse overheid klimaatverandering tegengaan. Daarom moet een bedrijf of organisatie dat 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruikt, alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder toepassen. Die energiebesparende maatregelen zijn voor 19 verschillende bedrijfstakken gedefinieerd. Je kunt de impact voor jouw bedrijf of organisatie narekenen op de Wetcheck Energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ledverlichting wordt bijna in alle bedrijfstakken meestal binnen 1 tot 4 jaar terugverdiend en is dus een energiebesparende maatregel

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor met een oppervlakte boven de 100 m2 minimaal beschikken over energielabel C. Dat is hetzelfde als een Energie-Index van 1,3 of hoger. Als een kantoor in 2023 niet aan die eis voldoet, dan mag het niet meer als kantoorruimte gebruikt worden. Uitzonderingen op deze regel zijn kantoorruimtes die een nevenfunctie hebben van minder dan 50% en monumenten, industriële bedrijfspanden en gebouw en die binnen twee jaar gesloopt worden. Controleer zelf het energielabel van jouw kantoorpand. Aan de hand van de uitslag kan je zelf de vervolgacties bepalen. Het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting heeft een positieve invloed op het energielabel van jouw kantoorruimte.