ELP Financial Lease©

Het ELP Financial Lease­concept©, maakt duurzaam verantwoord ondernemen zonder directe grote investeringen bereikbaar voor iedere onderneming. Doordat men geen aanspraak hoeft te doen op de liquide middelen blijft de onderneming flexibel en kan men snel reageren op veranderende omstandigheden. Zeker nu er veel zakelijke onzekerheid is mede als gevolg van de coronacrisis is een gezonde cashflowpositie van levensbelang voor ieder bedrijf of organisatie.

Het ELP Financiële Lease concept© creëert daardoor keuzevrijheid voor ondernemers en in te spelen op veranderende wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen en het creëren van een sustainable toekomst.

Om een compleet plaatje te geven wat het ELP Financial Lease­concept© voor jouw bedrijf of organisatie zou kunnen betekenen en je inzicht te geven van de te verwachten kosten en baten hebben wij onderstaande calculatie uitgewerkt.

Direct weten welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf of organisatie? Plan direct een afspraak

Financiering Led-verlichting tarieven:

ELP Financial Lease©: Financiële Lease kwartaalfactoren

In onderstaande tabel zijn de Factoren waarmee gerekend wordt om tot een kwartaalbedrag te komen uiteengezet. Er zijn daarbij twee variabelen wat bepaalt met welke factor gerekend wordt bij het vaststellen van de kwartaal bedragen en wat de totale investering gaat zijn, waar men na afronden van de leasetermijn, op uit komt.

ELP financial lease calculatie sheet

Hoe reken je met de factoren?

Met behulp van de factoren kan je uitrekenen wat het kwartaal gaat zijn horend bij de financieringsbehoefte en looptijd. Tevens kan je doorrekenen wat de totale investering is na afloop van de looptijd.

Om dit te verduidelijken hebben wij onderstaande voorbeeld:

  • Financieringsbehoefte € 12.500,00
  • Looptijd 60 maanden
  • Factor 5,700

Het kwartaalbedrag is als volgt uit te rekenen:

Kwartaalbedrag= financieringsbehoefte x "factor" / "100"

€ 12.500,- x 5,700 / 100 = € 712,50 per kwartaal

Van kwartaalbedrag naar investering:

investering = " kwartaalbedrag" x "aantal kwartalen looptijd"

€ 712,50 x 20 = € 14.250,-