Overschot subsidie voor sportverenigingen

Subsidie voor sportverenigingen is nog beschikbaar!

Het budget van stimuleren sportclubs bouw en onderhoud heeft nog 1/3 over, dit houdt in dat er nog maar 2/3 van het budget geclaimd is door sportclubs die willen verduurzamen. Er is dus nog een groot bedrag over, voor sportclubs die willen verduurzamen met bijvoorbeeld led verlichting.

Subsidieregeling van start gegaan


De subsidieregeling voor sportclubs is per 1 januari 2019 van start gegaan. Led verlichting en zonnepanelen komen voor 35% subsidie in aanmerking. Deze subsidieregeling was een opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzamen energie sportaccommodaties.

Hoeveel wordt er gesubsidieerd?


Met de subsidieregeling wordt er 20% van de kosten van een sportclub gesubsidieerd. Maar zoals hierboven al vernoemd werd, wordt led verlichting voor 35% gesubsidieerd. Uiteraard zit er ook een maximum subsidiebedrag aan, dat is namelijk 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Het hele bedrag van de subsidieregeling is in totaal 87 miljoen euro. De aanvragen worden op volgorde van complete aanvragen van binnenkomst behandeld.

Hoeveel aanvragen zijn er al gedaan?


Vanaf 1 januari 2020 tot en met 8 oktober 2020 is er ongeveer 35 miljoen euro aan subsidieaanvragen binnen gekomen. Hiervan is bij ongeveer 2,2 miljoen euro om meer informatie gevraagd bij de aanvragers. Er is in totaal 94 miljoen euro subsidie beschikbaar en dat betekent dat er dus nog erg veel subsidiegeld over is.

Benieuwd naar de verlichtingsmogelijkheden voor jouw sportcomplex? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
12/10/2020