Ontwerpbesluit Algemeen Verbindend Verklaring lampen gepresenteerd door Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ontwerpbesluit voor een Algemeen Verbindend Verklaring voor de inzameling en recycling van lampen gepresenteerd.

Doel van het inzamelen

De afgedankte lampen worden ook de komende 4 jaar door de AVV zorgvuldig ingezameld voor recycling. De AVV wordt toegekend aan de stichting LightRec. Het doel is om de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze door te belasten aan producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen. De uitvoering hiervan gaat volgens de WEEE-regels die zijn opgesteld voor elektronisch afval. Niet alleen de gasontladingslampen vallen hieronder, maar ook spaarlampen, tl buizen en led lampen.

Gasontladingslampen bevatten milieugevaarlijke stoffen

De oude gasontladingslampen bevatten milieugevaarlijke stoffen die om verwerking vragen en daarom is het inzamelen van deze lampen erg belangrijk. Er wordt dan ook verwacht dat er per jaar ongeveer 1.500 ton gasontladingslampen terugkomen.

Producenten en importeurs verplicht bijdragen aan inzameling en recycling

Op deze manier zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van afgedankte lampen. Doordat deze bijdrage plaats vindt kan LightRec continu werken aan de inzameling en verwerking van lampen. De Algemeen Verbindend Verklaring geeft de garantie dat de gemaakte kosten gelijk verdeeld worden over alleen producenten en importeurs.

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen tot en met 3 juni 2019 ter inzage.

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
03/09/2020