EIA CHECKLIST 2020

Bekijk deze checklist om erachter te komen wat je nodig hebt voor de EIA ✔ European Lighting Projects ✔ Subsidies!


Heb je altijd al willen weten wat je allemaal moet aanleveren wanneer je jouw EIA subsidie aanvraag wilt indienen? Hieronder vind je een EIA checklist en deze bevat alle informatie welke je als bedrijf nodig hebt.

Allereerst is het alleen mogelijk om digitaal EIA aan te vragen. Dit kan gedaan worden bij het eLoket van RVO.nl. Wanneer je een melding indient op papier wordt deze helaas niet geaccepteerd.
• Wanneer u een melding wilt doen bij het eLoket heb je een eHerkenning nodig. In het eLoket van RVO.nl wordt precies uitgelegd hoe je dit kan doen. Je kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen via www.rvo.nl/eLoket of dit kan ook gedaan worden via www.eHerkenning.nl. Wanneer je een EIA melding wilt gaan doen heb je een betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Wanneer je een eHerkenningsmiddel heeft aangevraagd kan het een paar dagen duren voordat je jouw inloggegevens binnenkrijgt. Wanneer je een melding gaat maken is het dus belangrijk dat je hier rekening mee houdt en u niet te laat bent met melden.

• Voor het insturen van verschillende meldingen gelden natuurlijk termijnen. De aanschafkosten moeten binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting aangaat bij RVO.nl binnen zijn. Wanneer je dus de koopovereenkomst hebt getekend of wanneer je mondeling een opdracht hebt gegeven vanaf dan moet je een melding maken. Het is dus niet de bedoeling dat je binnen 3 maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum een melding maakt.

• Ook de voortbrengingskosten moeten binnen 3 maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten worden gemaakt gemeld worden.

• Wanneer het EIA budget wordt overgeschreden kan het zo zijn dat minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen.

• Wanneer je een melding hebt gemaakt krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail met een registratienummer. Dit betekent niet dat u recht heeft op EIA, maar dit betekent dat de melding is geregistreerd.

• Wanneer er vastgesteld moet worden of de investering aan de eisen voldoet, kan RVO.nl om aanvullende informatie vragen. Wanneer jouw melding aan alle eisen voldoet, geeft RVO.nl een verklaring aan u af. In deze verklaring staat dan ook dat het geheel van de investering of gedeeltelijk als energie-investering wordt aangemerkt. In het algemeen krijg je de verklaring binnen acht weken na jouw melding. De verklaring krijg je voor het hoogste het bedrag dat je gemeld hebt. Wanneer je na de melding extra kosten hebt gemaakt hoger dan €2.500,- kunt je een vervolgmelding doen.


• Wanneer je de verklaring hebt ontvangen kun je deze gebruiken als bewijs bij jouw belastingaangifte. RVO.nl informeert de belastingdienst over de controleresultaten en de belastingdienst stelt vast of je wel of geen EIA krijgt.
Welke gegevens heb je allemaal nodig om EIA subsidie aan te vragen?

Kopie van de opdracht of opdrachtbevestiging voor het bedrijfsmiddel waaruit de datum van de investeringsverplichting blijkt.


Toelichting:
• De datum van aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.
• Een investeringsverplichting is een ondertekend document waaruit blijkt dat je de opdracht geeft aan de leverancier en dat de leverancier de opdracht van jou accepteerd tegen de beschreven voorwaarden en ook het investeringsbedrag behoort.

✔ Kostenspecificatie van het voor EIA gemelde bedrag op basis van offerte, opdracht of begroting.
Opmerkingen: Kopie van de
• Facturen aangeschafte verlichting waaruit herleidbaar is de kostenspecificatie.
• Facturen installatiekosten.
• Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en door wie, het uurloon en het aantal uren en in welke periode.

✔Gegevens van het bedrijf zoals deze bekend zijn bij de Kamer van Koophandel.
Je moet een kopie van het uittreksel hebben welke bekend is bij de KvK.

✔ Kopie legitimatie van de tekenbevoegde persoon.
Je moet een kopie van jouw legitimatie van de tekenbevoegde persoon hebben volgens KvK.

✔ Datum in gebruikneming van het bedrijfsmiddel.
Als je nog niet weet wanneer je het bedrijfsmiddel in gebruik kan nemen, houd dan de vermoedelijke datum aan.

✔ Gegevens bekend bij de belastingdienst
Je moet het BTW nummer vermelden, welke bekend is bij de belastingdienst.

✔ Aantal werknemers dat je in dienst hebt.
Het aantal werknemers dat werkzaam is binnen jouw bedrijf.

✔ Bij maatschappen en vennootschappen onder firma dient elke maat of vennoot afzonderlijk een aanvraag in te dienen.
Dat betekent dat elke maat of vennootschap apart een EIA vraag moet indienen

✔ Fiscaal nummer van de onderneming
Het fiscaal nummer van jouw onderneming, meestal is deze gelijk aan jouw BTW nummer

✔ Technische specificaties/datasheet van de fabrikant
Hier moet tevens de " specifieke lichtstroom" (Lumen/Watt) van de armaturen uitblijken, gemeten conform LM-79-08 of gelijkwaardig meetprotocol.

✔ Technische specificatie van de voeding of driver.
Hier moet de powerfactor van het verlichtingssysteem uitblijken.

Let op! De EIA checklist is slechts een hulpmiddel om inzicht te krijgen aan welke eisen je moet voldoen.
Houdt er daarom rekening mee dat de checklist per instantie kan verschillen. Als je EIA subsidie aanvraagt, krijg je hier ongetwijfeld meer informatie over.

Heb je vragen of wil je meer weten over de EIA checklist, neem dan contact met ons op of vul ons contactformulier in.

Geschreven door:
Bas Nijhuis
Gepubliceerd op:
01/12/2020