Kantooroppervlak verduurzamen

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland energielabel C of zelfs hoger hebben. Dit houdt in dat er nog zeker 30 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak moet worden verduurzaamd. Dit is meer dan 60%.

60% van de kantoorpanden heeft nog geen energielabel C


Dat er nog 60% aan kantoorpanden energielabel C of hoger moeten hebben, komt voornamelijk omdat er veel kantoorpanden zijn die nog helemaal geen energielabel hebben. Maar wanneer er een schatting wordt gemaakt van het aandeel kantoren dat al wel aan de eisen voldoet voor energielabel C, blijft er vooralsnog 29,7 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlakte over.

Er moet dus 29,7 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte verduurzaamd worden. Dit houdt in dat er per jaar 8,5 miljoen vierkante meter verduurzaamd moet worden. Dit betekent dat het tempo dus behoorlijk omhoog moet om het doel binnen 3,5 jaar te halen.

Wat zijn de consequenties?


Uiteraard zitten er ook consequenties aan vast wanneer de kantoorpanden, groter dan 100 vierkante meter, niet voldoen aan de eisen van energielabel C of hoger. Wanneer kantoorpanden groter dan 100 vierkante meter voor januari 2023 geen energielabel C of hoger hebben, mag het pand niet meer als kantoorpand worden gebruikt.

Kleinere kantoren verduurzamen


Wanneer we praten over de grotere kantoorpanden, zijn deze meestal al voorzien van een energielabel. Dit houdt in dat voornamelijk de kleinere kantoren verduurzaamd moeten worden. Grotere kantoorpanden die nog niet aan de eisen voldoen, hebben al wel concrete plannen voor het verduurzamen. Dit houdt in dat er dus veel voortgang wordt geboekt op het gebied van verduurzaming.

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
12/10/2020